0938 263 483

Sổ Tay Dán Gáy King Palace

Mô tả

Toạ lạc trên độ cao 1.550 m, có rừng thông bao quanh, King Palace 1 (còn được biết đến với tên gọi Dinh 1) được một triệu phú người Pháp tên là Robert Clément Bourgery xây năm 1929. Sau đó, vua Bảo Đại mua lại và biến thành tổng hành dinh của mình trong thời gian ông làm quốc trưởng (1949-1955).

Cuối năm 2014 Dinh 1 Đà Lạt được tỉnh Lâm Đồng cho công ty Cổ Phần Hoàn Cầu Đà Lạt thuê trong vòng 50 năm để phục vụ du lịch. Ngay sau khi được phép công ty này đã đầu tư số tiền 700 tỷ đồng để nâng cấp tất cả các hạng mục với tổng diện tích 182.000 m2

Dưới đây là cuốn sổ tay dán gáy mà công ty sổ tay Hoàng Thiên Vũ đã thiết kế cho King Place Resort.

ruột sổ tay dán gáy king palace

Các cuốn sổ tay dán gáy king palace

Hình ảnh sổ tay dán gáy king palace

Bìa sổ tay dán gáy kinh palace

 

Close Menu
×