0938 263 483

Sổ Tay Chăm Sóc Khách Hàng VNPT

Mô tả

[porto_blockquote]

Giới thiệu chung VNPT Bình Dương

Quá trình thành lập :
Viễn thông Bình Dương được thành lập theo quyết định số 605/QĐ-TCCB-HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và các đơn vị trực thuộc khác của Bưu điện tỉnh Bình Dương (cũ), và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2008.
Viễn thông Bình Dương là một doanh nghiệp nhà nước, có bề dày truyền thống phục vụ và kinh doanh các dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin, có hệ thống hạ tầng rộng khắp, đảm bảo phục vụ nhu cầu thông tin của tổ chức Đảng và cơ quan chính quyền địa phương và đủ sức đáp ứng nhu cầu sử dụng của quần chúng nhân dân và các doanh nghiệp trong tỉnh.

Chức năng nhiệm vụ :
Viễn thông Bình Dương là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ chuyên ngành viễn thông, công nghệ thông tin.

[/porto_blockquote]

Close Menu
×