Bộ Quà Tặng 8/3 Cao Cấp – Sổ Tay – Bút Ký Và Bình Giữ Nhiệt -223

Mô tả

Bộ Quà Tặng 8/3 Cao Cấp Dành Tặng Cho Khách Hàng Nữ, Nhân Viên Nữ – 223

Thông tin sản phẩm:

Combo bộ 3 sản phẩm: 01 bình giữ nhiệt vỏ tre, 01 sổ da bìa còng và 01 bút gỗ tre.
Combo bộ 3 sản phẩm: 01 bình giữ nhiệt vỏ tre, 01 sổ da bìa còng và 01 bút gỗ tre.
Combo bộ 2 sản phẩm: 01 bình giữ nhiệt vỏ tre và 01 bút gỗ tre.
Combo bộ 2 sản phẩm: 01 bình giữ nhiệt vỏ tre và 01 bút gỗ tre.
Combo bộ 2 sản phẩm: 01 sổ da bìa còng và 01 bút gỗ tre.
Combo bộ 2 sản phẩm: 01 sổ da bìa còng và 01 bút gỗ tre.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN MÔ TẢ CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM.