0938 263 483

baner-so-tay-lan-son-canh-min

  • Sổ tay lăn sơn cạnh là sổ tay có phần viền của bìa sổ được lăn nhiệt thay vì khâu mép như sổ tay thông thường.
  • Vì khâu sản xuất khá phức tạp nên nhựng đơn hàng sổ tay lăn sơn cạnh sẽ lâu hơn sổ tay thường từ 2-3 tuần
Close Menu
×

Yêu cầu
báo giá sổ tay!

Chọn loại sổ:
Số Lượng:
1002003004005001000>1000

Số lượng trang màu muốn in:
246810>10

Đính kèm file( ảnh hoặc pdf):