Hướng Dẫn Sử Dụng Sổ Tay Planner : The Craft Planner

Hướng Dẫn Sử Dụng Sổ Tay Planner : The Craft Planner

Lập kế hoạch chính là cách giúp bạn tổ chức công việc và theo đuổi mục tiêu của mình tốt nhất,nhưng một kế hoạch tốt lại không dễ để xây dựng.

Sổ tay Craft Planner  là cuốn sổ tay hỗ trợ đắc lực trong việc xây dựng kế hoạch đồng thời theo dõi chúng,giúp bạn đạt được những mục tiêu cả dài hạn và ngắn hạn cho bạn.

Để hiểu rõ bài viết bạn cần biết:

  • Mindmap là gì?
  • Brainstorm là gì ?
  • Bạn có thể mua online sổ tay Craft Planner hoặc download file in ấn của The Craft Planner tại đây – bạn nào khó khăn có thể tải về xem rồi tự vẽ lại layout lên sổ tay của mình vẫn được!

Layout nâng cấp của The Craft Planner

 

hướng dẫn ghi chép sổ tay planner
hướng dẫn ghi chép sổ tay planner
Bình Luận

Xuân Vĩnh

Hi, I'm Vĩnh! Webmaster, Designer and SEOer :)) . Writing stuff isn't my thing, but I hope it still useful to you. If you want to know more about me, you can find me by click in some icons above.
Close Menu
×