You are currently viewing Weekly Layout Cho Bullet Journal

Weekly Layout Cho Bullet Journal

Bài viết dưới đây tổng hợp một số Weekly Layout dành cho các bạn ghi chép với Bullet Journal hoặc bất kì hệ thống ghi chép nào mà bạn sử dụng.

[porto_blockquote view=”with-borders” skin=”secondary”]Nguồn :Layout Idea: Weekly layouts[/porto_blockquote]

Weekly Layout chính là cái khung mà bạn phân chia và sắp xếp công việc, thời gian trong tuần của bạn rồi điền vào đó. Nếu bạn đang cần một layout chi tiết hơn vào công việc và nhiệm vụ của mình hơn so với Future Logs của layout tháng, một layout cho phép bạn kiểm soát tốt hơn tuần làm việc, giải trí của bạn thì weekly layout chính là điều bạn cân nhắc nên có trong sổ tay đấy.

Lợi ích từ việc theo dõi theo tuần:

+ Bạn có thể quan sát được cả tuần của mình trong 2 trang giấy.
+ Bạn không cần phải vẽ lại layout mới mỗi ngày ( với những bạn sử dụng daily layout).
+ Bản kiếm soát tốt hơn những điều mình cần làm trong ngày và bắt tay ngay vào việc.
Tổng hợp vài weekly layout mà mình thấy đơn giản và dễ dùng, các bạn có thể xem toàn bộ layout mẫu từ nguồn bài viết phía trên:

1.Đây là layout phổ biến nhất với 1 trang giấy được chia thành 3 hàng – mỗi hàng dùng để ghi chép một ngay trong tuần, hàng cuối cùng được chia làm 2 cho thứ 7 và CN

 

 Layout này mỗi trang được chia thành 4 hàng, mỗi hàng là một ngày trong tuần, hàng cuối cùng được dùng để ghi chú.

 Tương tự layout trên nhưng hàng cuối cùng dùng cho để tracking( có thể là thói quen)

Layout này thì nhìn như cái thời khóa biểu hồi còn học sinh, nhưng thêm không gian lớn để viết nhiệm vụ tuần

Tương tự layout trên nhưng các ngày trong tuần được để hết về một trang giấy

 

 

 

Xuân Vĩnh

Hi, I'm Vĩnh! Webmaster, Designer and SEOer :)) . Writing stuff isn't my thing, but I hope it still useful to you. If you want to know more about me, you can find me by click in some icons above.